Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 4, 2017

Sverige största publika event Melodifestivalen leds av dagens gäst General Christer Björkman. Vi pratar skämslåtar, eventet kring eventet och vad som krävs för att leda ett sånt gigantiskt projekt. Dessutom bjuder Peter och Christer på lite sång (lite mer än man önskar kanske).