Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 3, 2019

Eventeffect är platsen för dig som vill veta mycket om branschen, söka jobb, lyssna på trender. Vi pratar med Victor och Sven-Erik om hur varför de startade Eventeffect, hur verksamheten ser ut och varför det är så svårt att få eventbyråmänniskorna att delta på event. Lyssna!